Herbelevingstheater

Welkom bij de website van het herbelevingstheater!
Muziek en theater voor ouderen met Dementie.
Ouderen met een geschiedenis.
Geschiedenis komt tot leven in het
Herbelevingstheater